Kasu Hiiumaale

Nelja Energia alustas meretuulepargi arendust 2006. aastal ning on olnud kohaliku kogukonnaga dialoogis üle 10 aasta eesmärgiga välja selgitada, millistel tingimustel võiks meretuulepark Hiiumaa lähistele tulla. Need seisukohad formuleeriti 2014. aastal ka ühiste kavatsuste protokollis Hiiu vallavalitsuse ja Loode-Eesti meretuulepargi arendaja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ ja selle emafirmaga Nelja Energia AS vahel.

Protokolliga saab tutvuda Hiiu valla kodulehel.

Lühiülevaade kokkuleppest:

 • tuulepargi rajamine peab kaasa aitama Hiiumaa elektri varustuskindluse paranemisele ehk meretuulepargi tulekuga loob arendaja Hiiumaale ka ringtoite;
 • meretuulepargi hooldustööde baas saab olema Hiiu vallas, mis loob juurde vähemalt 50 uut töökohta. Ka hooldustehnikute koolitamine viiakse läbi Hiiumaal;
 • Hiiu valla elanikele luuakse võimalus investeerida meretuuleparki omandades eelisaktsiaid ja/või võlakirju fikseeritud aastatulususega 15% eelisaktsiate nimiväärtusest;
 • asutatakse mittetulundusühing, mis saab oma rahastuse meretuulepargi elektri müügist (mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektri MWh kohta) ning kasutab saadud vahendeid:
  • majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks;
  • energia-, merendus- ja keskkonnaalaste projektide toetamiseks;
  • stipendiumide andmiseks Hiiu vallast pärit noortele keskkonnaga, merenduse ja taastuvenergeetikaga seotud hariduse omandamisel ja projektide elluviimisel;
  • sotsiaalse iseloomuga tegevuste arendamiseks;
  • tänavavalgustuse projektide arendamiseks ja toetamiseks;
  • energiaühistute tekkele kaasa aitamiseks.

Lisaks lepiti protokollis kokku, et tuulikuid ei rajata meres Hiiumaale lähemale kui 12 kilomeetrit ega ka Neupokojevi madalale Kõpu poolsaare lähistele. Pikemalt kirjutati Hiiumaa kasust ka Tuulelehes

Protokoll on sõlmitud tähtajatult, kuid näeb ette, et kahe aasta jooksul pärast jõustumist sõlmitakse protokolli täitmiseks vajalikud lepingud ja/või kokkulepped. Nii alustati 2016 aasta augustis Hiiu valla ja Nelja Energia vahel läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks.