Kasu Hiiumaale

Nelja Energia alustas meretuulepargi arendust 2006. aastal ning on olnud kohaliku kogukonnaga dialoogis üle 10 aasta eesmärgiga välja selgitada, millistel tingimustel võiks meretuulepark Hiiumaa lähistele tulla.

Ühised seisukohad formuleeriti 2014. aastal ühiste kavatsuste protokollis Hiiu valla* ja Loode-Eesti meretuulepargi arendaja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ  ning selle emafirmaga Nelja Energia AS vahel. 

31.juulil 2017. aastal allkirjastasid kõik osapooled koostöölepingu Eesti esimese meretuulepargi rajamiseks. 

Lisainfo ja koostöölepinguga saab tutvuda Hiiu valla kodulehel.

Lühiülevaade koostöölepingust:

  • tuulikuid ei rajata meres Hiiumaale lähemale kui 12 kilomeetrit ega ka Neupokojevi madalale (Kuivalõuka kuiv) Kõpu poolsaare lähistele;
  • tuulepargi rajamine peab kaasa aitama Hiiumaa elektri varustuskindluse paranemisele ehk meretuulepargi tulekuga tekib ka Hiiumaa elektrivõrgu ringühendus mandriga, olenemata sellest, kas tuulepargi liitumine toimub Hiiumaa kaudu või otse mandrile;
  • tuulepargi elektrivõrguga liitmisel kasutatakse ainult mere- ja maakaabelliine;
  • meretuulepargi hooldustööde baas saab olema Hiiu vallas (Kõrgessaare, Lehtma), mis loob juurde vähemalt 50 uut töökohta. Ka hooldustehnikute koolitamine viiakse läbi Hiiumaal;
  • nii tuulepargi kui arendaja soodustavad energiaühistute ja targa elektrivõrgu arendamist Hiiu vallas;
  • kui leiab teaduslikku kinnitust, et tuulepargi ehitamisel või käitamisel vähendatakse koelmute potentsiaali, siis peab arendaja vastavalt keskkonnamõjude hindamise aruandele tekitatud kahju korvama;
  • tuulepargi valmimisel eraldatakse arendaja nõukogu liikme kohtadest 20%, kuid mitte vähem kui kaks kohta Hiiu vallale;
  • Hiiu valla elanikele luuakse võimalus investeerida meretuuleparki omandades eelisaktsiaid ja/või võlakirju fikseeritud aastatulususega 15% eelisaktsiate nimiväärtusest;
  • asutatakse mittetulundusühing, mis saab oma rahastuse meretuulepargi elektri müügist (mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektri MWh kohta) ning mille eesmärgiks on kogukondlike mittetulunduslike algatuste heategevusliku toetamise kaudu edendada Hiiu valla elanike sotsiaalset ja majanduslikku heaolu tuulepargi mõjutustega seotud valdkondades ja soodustada tuulepargiga seotud positiivsete mõjude kättesaadavust valla elanikega. Vt lepingust täpsemalt, milliseid tegevusi mittetulundusühing toetama hakkab. 

Pikemalt kirjutati Hiiumaa kasust ka Tuulelehes

*Haldusreformi käigus on Hiiu vallast saanud Hiiumaa vald.