Piiriülene avalikustamine

Eesti Keskkonnaministeerium edastas Soome Keskkonnaministeeriumile Loode-Eesti avamere tuulepargi keskkonnamõju hindamise materjalid nendepoolse seisukoha kujundamiseks. Soome Vabariik on varasemalt väljendanud soovi olla kaasatud antud arendusprojekti keskkonnamõju hindamise protsessis, kuna kavandataval tegevusel võib nende hinnangul olla piiriülene keskkonnamõju – eelkõige linnustikule. Täiendatud KMH aruandes on arvestatud Soomest varasemalt laekunud kommentaaride ning ettepanekutega.