Kirjavahetus

Loode - Eesti rannikumerre kavandatavate tuuleparkide rajamisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruanne avalikustati esimest korda 2011 aasta mais. Esimese avalikustamise käigus laekunud kirjades esitatud ettepanekute tulemusena on tänaseks välja töötatud alternatiivsed lahendused, nt loobutud Neupokojevi madalale tuulepargi arendamisest. Täiendatud ja 2017 aasta veebruaris avalikustatud KMH-ga saab tutvuda siin. Alljärgnevalt saab tutvuda kõikide 2011 aasta avalikustamise käigus laekunud kirjade ning nende vastustega.