Loamenetlused

Meretuulepargi rajamiseks esitas Nelja Energia Keskkonnaministeeriumile 23.03.2006. aastal vee-erikasutusloa taotluse, mille menetluse käigus algatas ministeerium 05.05.2006 otsusega nr 11-17/3873-2 keskkonnamõju hindamise (KMH). Kuni KMH aruande heakskiitmiseni on vee-erikasutusloa menetlus peatatud.

KMH programmi avalik väljapanek toimus 08-26.02 ja avalik arutelu toimus 26.02.2007. aastal Hiiu Maavalitsuse saalis. KMH programmi täiendati vastavalt avalikustamise tulemustele. Keskkonnaministeerium kiitis KMH programmi heaks 22.05.2010. aastal. 

Täiendavalt esitas Nelja Energia 15.04.2010.a. hoonestusloa taotluse Eesti Vabariigi Valitsusele. Hoonestusluba annab 50 aastaks õiguse koormata merepõhja avameretuulikutega. Hoonestusloa taotluse menetlus on peatatud kuni KMH aruande heakskiitmiseni.

Keskkonnaministeerium avalikustas keskkonnamõjude hindamise raporti 10.veebruaril 2017.a. Kõigil huvilistel oli võimalik perioodil 10.02 - 17.03.2017 teha aruandele ettepanekuid ja kommentaare. Tänaseks on KMH lõpparuanne täiendatud ning esitatud Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks. KMH lõpparuande ja planeerimise protsessiga saab lähemalt tutvuda siin