Milline on sotsiaal-majanduslik mõju?

Skepast&Puhkim OÜ keskkonnakorralduse üksuse juht Kristiina Ehapalu räägib, milline on Loode-Eesti meretuulepargi sotsiaal-majanduslik mõju ehk kuidas mõjutab meretuulepark kohalikku kogukonda, majanduse arengut, turismi ja tööhõivet.