Kuidas on meretuulepargi alad planeerimise käigus muutunud?

Loode-Eesti meretuuleparki on planeeritud alates 2006 aastast ning selle aja jooksul on kavandavate tuulepargi alad muutunud mitmel korral. Selle on tinginud ühelt poolt uuringute käigus täpsustunud asjaolud ning teiselt poolt koostöö Hiiumaa kogukonnaga.

Eesmärgiga minimeerida keskkonnamõjusid on loobutud Kuivalõuka (endise nimega Neupokojevi) madalale tuulikute paigutamisest ning kaugemale on nihkutud Apollo madalikust. Samuti on kokku lepitud kavandatava meretuulepargi minimaalne kaugus Hiiumaa rannikust, s.o 12 km. Kõik need muudatused on kooskõlas Hiiu maavanema kehtestatud mereala maakonnaplaneeringuga, millele viidi läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Kõige mugavam on meretuuleparkide alade täpsustumist jälgida allolevalt kaardilt, kus tuulepargi planeeritav asukoht on märgitud 2006. aastal rohelisena, 2010. aastal sinisena, 2013. aastal lillana ja 2016. aastal mustana.