Kui suur mõju on Loode-Eesti meretuulepargil linnustikule?

Kui suur mõju on Loode-Eesti meretuulepargil linnustikule? Vastab projekti KMH juhtekspert Hendrik Puhkim (Skepast&Puhkim OÜ)