Kui kaugele tulevad meretuulikud?

Kas ehitada meretuulepark nelja kilomeetri kaugusele nagu Taanis või minna silmapiiri taha nagu Saksamaal? Kas 12 kilomeetrit rannikust on palju või vähe?

Meretuuleenergia ehk ka meie kõigi elektri hinda mõjutavad enim tuule ressurss, merepõhja sügavus ning kaugus maismaast. Teisalt on inimeste ootus, et meretuulikute tulek ei segaks nende vaadet merele. Kus on see kuldne kesktee? 

Loode-Eesti rannikumerre kavandatavate tuuleparkide rajamisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamise raames toimunud avalike arutelude ja väljapanekute käigus jõuti seisukohale mitte rajada tuuleparke rannale lähemale kui 12 kilomeetrit. 

Sama seisukohta toetas ka Hiiu maakonna merealade planeeringu juhtrühm ning 12 kilomeetrine miinimumkaugus sai kirja ka Eesti esimesesse kehtestatud merealade planeeringusse. Sellisel kaugusel ei ole tuulikupark ka selge ilma korral visuaalselt domineeriv objektide kogum, rääkimata nähtavusest vihmase või uduse ilma tingimustes.

Taani ekspert EMD International A/S on programmi WindPRO 3,0 abil teinud inimsilma fookust jäljendavad vaated Loode-Eesti meretuulepargile. Visualiseeringud on teostatud erinevatest asukohtadest Hiiumaa põhjarannikul. Nende vaatamiseks klikka pildi paremal või vasakul servas.