Kas tasuta elekter on olemas?

Öeldakse, et tasuta lõunaid pole olemas ning nii see paraku on. Küll aga nuputasid
hiidlased välja võimaluse, kuidas nutikalt investeerides saada koju tasuta elekter.

Alljärgnev artikkel ilmus augustis 2016.a. lehes Tuuleleht.
Neile, kes on valmis investeerima oma seni elektrile kulunud raha meretuuleparki
kuue kuu jooksul alates tuulepargi tööle hakkamisest, on võimalus omandada
eelisaktsiaid ja/või võlakirju fikseeritud aastatulususega 15% eelisaktsiate nimiväärtusest.

Eelisaktsia tähendab seda, et aktsiaselts, sõltumata kasumi suurusest, on kohustatud eelisaktsia omanikele maksma 15% tulu ehk dividende aktsia nimiväärtusest.
Seda ka juhul, kui teised lihtaktsiate omanikud peaksid dividendidest ilma
jääma.

Võimaluse lahtimõtestamiseks võtame abiks näite. Iga majapidamine teab oma igakuiseid ja seega kogu aasta elektrienergia keskmisi kulusid. See summa ja arvestamaks hindade tõusu igaks juhuks ehk pisut rohkemgi, olekski aluseks oma sissemakse tegemiseks.

Näiteks kui majapidamise elektrikulu aastas on 2000 € , siis peaks ta saama dividende 2000 € + üksikisikutulumaks 20% ehk kokku vähemalt 2400 € aastas. Kuna see on
15% aktsiakapitali sissemaksust, peaks investeeringu suurus olema 2400/0,15 = 16 000 €. Sellise sissemaksu ja tulususe juures oleks investeering ennast täielikult
ära tasunud 6,67 aasta jooksul.

Kui investeeringuks võetakse pangalaenu, siis oleks laen tagasi makstud sõltuvalt
laenu intressist ca 7 aasta jooksul. Sealt edasi katavad dividendid majapidamise
iga-aastased elektrikulud, mis ongi tulevikus nn tasuta elekter.

Teisisõnu võiks öelda ka nii, et 16 000 € oleks nagu seitsme aasta elektrikulu ettemaks, mis iga-aastaselt tagastub.

Asjale võib vaadata aga ka nii, et esimese seitsme aastaga teenitakse investeering tagasi ja see läheb näiteks pangalaenu tagasimakseks. Sellisel juhul tuleb esimesed seitse aastat ikkagi elektri eest ise täiendavalt maksta, kuid sealt edasi on elekter tasuta. Nii võib iga pere ja ettevõtja ise välja arvutada oma investeeringu
suuruse, asendades näites toodud 2000 € oma aastase elektrikuluga.

Võlakirjade puhul kehtib sama arvestus, kuid mõnede erisustega.
  1. Eelisaktsia puhul ei saa dividende maksta, kui äri pole kasumis. Võlakirja intress15% tuleb aga igal juhul maksta.
  2. Võlakirja kestus peaks olema kindlasti üle 10 a, et asjal oleks mõtet.
Näiteks 7 a võlakirja puhul saab tagasi kogu laenuks antud raha + 15% intressitulu.
See tähendaks küll seitse aastat tasuta elektrit, kuid sellega asi lõpekski.

Seega on ühiste kavatsuste protokollis hiidlastele kokku lepitud võimalus investeeringuteks, mille tulud katavad tulevikus kõik kulutused elektrile. Oluline siinjuures on teada, et eelisaktsiatesse saavad investeerida vaid Hiiu valla ja ühiste kavatsuste protokolliga liitunud teiste Hiiumaa valdade elanikud ja juriidilised
isikud.