Hiiu vald sõlmis meretuulepargi arendajaga ühiste kavatsuste protokolli

Hiiu vald, Nelja Energia AS ja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ sõlmisid 2014. aastal ühiste kavatsuste protokolli.

Ühiste kavatsuste protokollis on fikseeritud vastastikused tingimused meretuulepargi rajamiseks Hiiumaa lähistele. Kokku on lepitud, et:

 • tuulikuid ei rajata meres Hiiumaale lähemale kui 12 kilomeetrit;
 • tuulikuid ei rajata Neupokojevi madalale (Kuivalõuka kuiv) Kõpu poolsaare lähistele kuigi esialgselt nii plaaniti;
 • tuulepargi rajamine peab kaasa aitama Hiiumaa elektri varustuskindluse paranemisele;
 • meretuulepargi hooldustööde baas saab olema Hiiu vallas, mis loob juurde ligikaudu 30 uut otsest ja 20 kaudset töökohta. Ka hooldustehnikute koolitamine viiakse läbi Hiiumaal;
 • Hiiu valla elanikele luuakse võimalus investeerida meretuuleparki omandades eelisaktsiaid ja/või võlakirju fikseeritud aastatulususega 15% eelisaktsiate nimiväärtusest;
 • asutatakse mittetulundusühing, mis saab oma rahastuse meretuulepargi elektri müügist (mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektri MWh kohta) ning kasutab saadud vahendeid: 
  • majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks; 
  • energia-, merendus- ja keskkonnaalaste projektide toetamiseks;
  • stipendiumide andmiseks Hiiu vallast pärit noortele keskkonnaga, merenduse ja taastuvenergeetikaga seotud hariduse omandamisel ja projektide elluviimisel;
  • sotsiaalse iseloomuga tegevuste arendamiseks;
  • tänavavalgustuse projektide arendamiseks ja toetamiseks;
  • energiaühistute tekkele kaasa aitamiseks.
Loe kokkulepet täpsemalt siin.

Ühiste kavatsuste protokoll jõustus 25.08.2014. aastal ning et selle kohaselt sõlmitakse vajalikud lepingud ja/või kokkulepped kahe aasta jooksul, siis käivad hetkel Hiiu valla ja Nelja Energia vahel sellekohased läbirääkimised.