Pomerants: Pariisi lepe jõustus, aeg on tegutseda

Täna jõustub ülemaailmne Pariisi kokkuleppe, mis on esimene mitmepoolne ja siduv leping ohtlike kliimamuutuste ohjamiseks. Kokkuleppe jõustumise tähistamiseks värvub Tallinna Teletorn roheliseks, teatas Keskkonnaministeerium.

„On väga hea, et Pariisi kokkuleppe jõustumiseni jõuti niivõrd kiiresti, kuid on selge, et selle jõustumisest üksi ei piisa, vaja on ka tegusid. Inimese panus kliimamuutustesse on märkimisväärne ning ajas üha kasvava rahvaarvu ning tarbimise tulemusel võimendub see veelgi. Peame kõik muutma oma suhtumist ning üle minema keskkonnasõbralikumale majandus- ja käitumismudelile,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Möödunud aasta detsembris sõlmitud ning täna jõustuva Pariisi kokkuleppe järgi peavad riigid hakkama vähendama oma tekkivate kasvuhoonegaaside koguseid. Kokkulepe tuleb riikidel ratifitseerida, tänaseks on seda teinud 94 riiki, Eesti ratifitseeris leppe 31. oktoobril.

Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majanduse- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. See tähendab muutusi nii energiatootmises, transpordis ning metsa- ja põllumajanduses, aga ka inimeste igapäevastes harjumustes.

Aastaks 2050 on sihiks Eestis kasvuhoonegaaside heidet vähendada ligi 80% võrreldes 1990. aasta tasemega. Mõjuhinnangud näitavad, et see eesmärk on täidetav ning poliitikasuundade rakendumisel väheneb kasvuhoonegaaside heide aastaks 2050 enim energeetikas ja tööstuses ning transpordis.

Loe edasi Keskkonnaministeeriumi kodulehelt