Meretuulepargi arendaja lükkab vandenõuteooria ümber

Maaleht, Ivar Soopan. 09.03.2017

Hiiumaa rannikule planeeritava meretuulepargi vastased protestisid eile Kärdlas, muu hulgas seavad nad kahtluse alla osa keskkonnamõju hindamise aruande järeldustest. Arendaja lükkab need väited ümber.

Üht paljudest kohalike elanike rahulolematuse põhjustest selgitas Maalehele hiidlane Kalle Kruus, kes leiab, et keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandes olev visuaalse mõju analüüs esitab valeandmeid.

23. veebruaril kirjutas Maaleht, et “12 km kauguselt paistavad tuulikud küll pisikeste tikupeadena, aga protestijad peavad neid puutumatu looduse poolest tuntud saare ligidusse sobimatuks”.

Seepeale kirjutas Kruus Maalehele: “Ilmselgelt olete te näinud arendajate pakutud pilte, kus need tuugenid paistavad tõesti tikupeadena. Kui asetada pildile mõni meile teadaoleva suurusega objekt, näeb asi ikka palju hullem välja. Kokkuvõtteks võib tõdeda kõnekäändu: kes maksab, see tellib ka muusika.”

Ta väidab enda arvutustele tuginedes, et 12 km kaugusele merre planeeritud 100–160 tuugenitpaistavad Hiiumaa rannikult inimese silmale palju kõrgemad, kui planeerijad ja KMH aruande koostajad väidavad.

Kruus on tuugenite visuaalse kauguse arvutustes võtnud võrdlevaks objektiks päikese ja selle läbimõõdu, kasutanud Pythagorase teoreemi, arvestanud maakera raadiust, kumerust ja teisi näitajaid. Tema arvutuse tulemus erineb oluliselt KMH aruande omast (vt Kruusi täpset arvutuskäiku ja jooniseid Maalehe digilehest – toim).

Tuulepargi vastu võitleva MTÜ Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts nõustub Kruusiga, et visuaalselt võivad tuulikud olla aruandes väidetust kõrgemad. “Olen nõus. Paljud minu tuttavad näevad merelt isegi Aulepa tuulikuid,” rääkis ta. “Teades nende suurust ja kaugust, annab see mulje, et visualiseeringud ei vasta tegelikule elule.”

Noarootsis Aulepas asuvate tuulikute masti kõrgus on 100 m ja Hiiumaa idarannikult on sinna linnulennult ligi 43 km.

Hiiumaa rannikumerre planeeritavad tuulikud on Aulepa omadest kõrgemad – masti kõrgus 100–105 meetrit ja rootori diameeter 130–164 meetrit. Meretuulepargi KMH aruandes on muu hulgas kirjas, et nii kõrged tuulikud jääksid kogu oma pikkuses maakera kumeruse taha n-ö varju, kui vaatleja on maapinnal tuulikuist umbes 35 km kaugusel.

Seda hinnangut arvesse võttes ei tohiks Hiiumaalt Aulepa tuulikute tipud paista, kuid väidetavalt need siiski Hiiumaale paistavad.

Arendaja: vastased eksivad

Meretuuleparki planeeriva Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus ütles, et kui umbes 40 km kaugusel asuvad Aulepa tuulikud peaksid tõepoolest Hiiumaale paistma, siis sellepärast, et need ei asu meres ja merepinnal, vaid Aulepas ja merepinnast kõrgemal.

“Aulepa tuulepargi tuulikud on ca 10 m merepinnast kõrgemal, Paldiski tuulepargi omad isegi 25–30 meetrit. Kõrgemal asuvad asjad paistavad kaugemale, ja ka kõrgemalt vaadates, näiteks Virtsu–Kuivastu praami pealt paistavad Virtsu tuulikud suuremana,” rääkis ta. “Oluline on teada, et merel tekib ka aurumisest tingitud hägusus ning kontrastsus on maismaa omast erinev, mis samuti meretuulikute vaadeldavust mõjutab.”

Kalle Kruusi arvutuste tulemuse lükkab Martin Kruus ümber. KMH aruande tuugenitevisualiseeringud ja arvutused on teinud Taani ettevõte EMD International. “Taani päritolu EMD International on tunnustatud ja professionaalne rahvusvaheline ettevõte, kes ka Loode-Eesti meretuulepargi visualiseeringud modelleeris täpseid protseduurireegleid järgides,” ütles Martin Kruus. “Teisiti ei saakski see olla. EMD-l on pikaajaline kogemus ja nad on osalenud enam kui 900 tuulepargi arendamisel.”

Martin Kruusi sõnul kasutab EDM visualiseeringute tegemiseks spetsiaalset tarkvara (windPRO), mis on enim kasutatud tarkvara tuuleparkide modelleerimisel. “EDMi taset tõestavad nende varasemad tööd,” sõnas ta.

Keskkonnamõju hinnangu aruandes esitab Taani ettevõte üksikasjaliku selgituse, kuidas nad tulemuseni jõudsid.

“Kui lugeda EDMi põhjalikku aruannet modelleerimise protseduurist, siis on selge, et ainuüksi Pythagorase teoreemi ja fotoaparaadiga varustatult tuulepargi visualiseeringut ära ei tee,” rääkis Martin Kruus. “Kuigi kasutatud algandmed on õiged, siis viga tekib hetkest, kui joonlauaga ei mõõdeta mitte päikese läbimõõtu, vaid kuma selle ümber. Kuna päikese diameeter saadakse liiga suur, on kogu järgnev arvutuskäik vale ning saadakse ka üleloomulikult suured tuulikud. Nii satuvadki 12 kilomeetri kaugusel asuvad tuulikud rannakivide vahele.”

Ekslik montaaž levib

Maaleht saatis Nelja Energiale tuulepargivastase Kalle Kruusi tehtud fotomontaažid ja arvutuskäigu, mille järgi katsetas arendaja, millise tulemuse nemad saavad, kui võtavad aluseks Kalle Kruusi arvutuse ja lähteandmed. Selgus, et Kruusi arvutuskäik on õige, aga tulemus on vale.

“Võtsime ka enda arhiivist ühe päikeseloojangu foto, aga sellise, kus on juba tuulepark valmis ehitatud,” rääkis Nelja Energia juht Martin Kruus. “Tegime fotol olevate tuulikute andmetega läbi samasuguse rehkendamise ning saime samuti vale tulemuse nagu Kalle Kruus. Kusjuures mida eredam on päike, seda ekslikum on tulemus.”

Kalle Kruus on enda arvutuste järgi tehtud fotomontaaži avalikult levitanud, see on muu hulgas ilmunud ka maakonnalehes Hiiu Leht.

“Paraku on see nii,” lausus arendaja Martin Kruus. “Teadlased ja spetsialistid on teinud aastaid uuringuid, teostanud mõõtmisi ja analüüsinud – seda muidugi laiemalt, mitte ainult visuaalse modelleerimise aspektist. Nüüd, kus pika töö tulemusena on tuulepargi rajamise mõjud teada saadud, kerkivad esile omaalgatuslikud spetsialistid, kes jõuavad üks-kaks-kolm hoopis teistsuguste tulemusteni. Valefotode tekkimine ja levitamine on üks ilmekaim näide, ning kuna visuaalne külg on inimestele kahtlemata väga oluline, siis ka üsna tõhus inimeste ülesässitamise vahend.”

Protest looduse kaitseks

Nii visuaalse mõju, mürareostuse kui ka paljudel muudel põhjustel koguneski eile rühm hiidlasi protestima Kärdla kultuurimaja ette. Kultuurimajas peeti Loode-Eesti meretuulepargikeskkonnamõju hindamise aruande avalikku arutelu. Kuna Maaleht läks enne aktsiooni algust trükki, pole teada, kui palju protestijad Kärdlasse kogunes ja kuidas aktsioon möödus.

“Tahame välja öelda, et Hiiumaa loodus on hoidmist väärt,” ütles MTÜ Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts enne aktsiooni. Taltsi sõnul on Hiiumaa ja seda ümbritsev meri suur loodusväärtus ja kavandatava tuulepargi rajamine rikuks selle maailmas ainulaadse piirkonna jäädavalt. Samuti märkis ta, et tuuleparkidega kaob Hiiumaa suur väärtus – vaikus.

Aruandega saab tutvuda siit.