Hiiu maavanem kehtestas Eesti esimese merealade planeeringu

Hiiu maavanem Riho Rahuoja kehtestas 20.juunil Vabariigi Valitsuse algatatud merealade planeeringu, kus lisaks traditsioonilistele mereala kasutusviisidele otsiti ruumi merel ka uutele tegevustele, sh tuuleenergeetikale.

Planeeringuga on esmakordselt Eestis leitud alad, kus saab meretuuleenergiat kasutusele võtta. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon tervitab planeeringu kehtestamist kui olulist verstaposti meretuuleenergia kasutuselevõtul.

„Arvestades nii ülemaailmseid kui kohalikke kliima- ja energiaalaseid kokkuleppeid, trende ning tehnoloogia arengut, saab meretuuleeenergial olema tulevikus väga suur roll. On väga tervitatav, et riik on märganud Eesti võimalusi meretuuleenergias ning suunab selle arengut keskkonnasõbralikul ja majanduslikult otstarbekal moel,” kommenteeris Eesti esimese merealade planeeringu kehtestamist Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen. Ta lisas, et meretuulikute tulek annab Eesti majandusele uut hoogu, mitmekesistab meie energiatootmise portfelli ning võimaldab ellu viia ka koostööprojekte teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Merealade planeeringuga lepiti kokku ka tingimused, kuidas meretuuleenergiat kasutusele võtta. Näiteks ei tohi meretuulikuid ehitada maismaale lähemale kui 12 kilomeetrit ning eelnevalt tuleb hinnata tuulepargi visuaalset mõju. Lisaks tuleb tuuleenergia tootmise alade arendamisel panustada Hiiumaa varustuskindluse parandamisse ning teha koostööd Sise- ja Kaitseministeeriumiga, et tagada erinevate riigikaitseliste objektide töövõime.

Vabariigi Valitsus algatas Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu 2012. aastal ning andis Hiiu maavanemale ülesande korraldada nii planeering kui ka selle keskkonnamõjude hindamine (KSH). Planeeringu koostamise konsultandid ja KSH teostajad olid Artes Terrae OÜ, Alkranel OÜ ja Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut. Keskkonnaamet kiitis KSH aruande heaks 2015 aasta kevadel.

Planeeringuga saab tutvuda Hiiu Maavalitsuse kodulehel