Euroopa ministrid allkirjastasid kava meretuuleenergia kiiremaks arenguks

Tuuleenergia blogi: Meretuuleenergia areng sai sel nädalal topelt hoogu juurde kui juhtivad tuuleenergia ja tuulikute tootjad teatasid, et meretuuleenergia muutub lähima kümnendi jooksul märkimisväärselt konkurentsivõimelisemaks, ning energiaministrid allkirjastasid kava, kuidas see lubadus täita. 

Sel teisipäeval Luksemburgis toimunud energeetikaministrite nõukogu kohtumisel allkirjastasid üheksa liikmesriigi ministrit, Euroopa Komisjoni energialiidu asepresident Maroš Šefcovic ning kliima-ja energiaküsimuste volinik Miguel Arias Cañete energiaalase koostöö memorandumi, millega lubatakse luua head tingimused meretuuleenergia arenguks, et tagada säästev, turvaline ja taskukohane energiavarustus. 

Praktikas tähendab see riikidevahelist koostööd merealade ja elektrivõrkude planeerimisel, aga ka erinevate tehniliste reeglite ja standardite ühtlustamisel, mis aitavad kaasa meretuuleenergia hinna alandamisel. Euroopa Komisjoni varasemad uuringud on näidanud, et ainuüksi merre ehitatavate võrkude pealt õnnestuks kokku hoida ligi 5,1 miljardit eurot kui riigid teeksid sel alal koostööd. Nüüd on allkirjastatud ka reaalne kava, kuidas seda koostööd teha.

Sel ajal avaldasid ka 11 rahvusvahelist energiafirmat deklaratsiooni, kus lubavad, et aastaks 2025 langeb meretuuleenergia hind alla taseme 80 eurot/MWh. Selline tootmishinna kärbe tähendab, et juba lähima kümnendi jooksul suudavad meretuulikud hinnas edukalt võistelda uute konventsionaalsete elektrijaamadega. 

Taastuvenergia on järk-järgult välja vahetamas fossiilkütustel ja tuumaenergial põhinevat elektritootmist kõikjal Euroopas ning meretuuleenergial saab siin olema keskne roll. Et tööstuse deklaratsiooni allakirjutanute seas on ka sellised energiahiiud kui Siemens, Statoil, Vatternfall, E.ON, GE ja Vestas, siis on lähimatel aastatel meretuuleenergias oodata väga kiiret edasiminekut. Prognoositakse, et 2020 aastaks Euroopa Liidu meretuuleenergia võimsused kahekordistuvad ja 2030 aastaks juba kolmekordistuvad võrreldes praegusega. Viimasel viiel aastal on Euroopas meretuuleenergiasse investeeritud 46,5 miljardit eurot.